catalegartistes.info
Gràcies a Imma Batalla per incloure'm al seu preciós projecte Des del Sud. Trobareu la meva pàgina sota el meu nom propi Núria Farré, que sóc qui s'amaga darrera de idili.


Gracias a Imma Batalla por darme un espacio en su precioso proyecto Des del Sud. Encontrareis mi página como Núria Farré, que soy quién se esconde detrás de idili .


Thanks Imma Batalla for give me a space in her nice project Des del Sud.
Find my page like Núria Farré, I'm who are behind idili.