idili.shop.market
Em trobareu al centre de La Garriga els dies

 27 abril 2014 (només matí) ,   3 maig 2014  ,   12 juliol 2014

 6 setembre 2014 ,   11 octubre 2014 ,   8 novembre 2014

 29 novembre 2014 ,    20 desembre 2014