PLEGATS new edition


Després d'aquest temps llarg d'activitat en contagotes,
per dedicar-me al plaer de ser mare,
idili torna amb ganes de renèixer.

Per aixó una reedició del clàssic 'plegats'.